Crêpe brûlée
Ճապոնական նրբաբլիթներ կրեմ-բրյուլեով՝ փողոցային սննդի նոր տեսակ Երևանում։ Բլիթները փաթաթում ենք կոնի տեսքով ներսում՝ տարբեր միջուկներ, վրան՝ պաղպաղակ և կրեմ-բրյուլե, որի վրա ցանում ենք եղեգնաշաքար և վառում ենք մինչև կարամելային տեսք ստանա։ Հարմար է ուտել քայլելիս։ Իսկ նրանց համար, ովքեր չեն սիրում քաղցր նրբաբլիթներ, կան մսով կամ ձկով տարբերակներ:
Մենք փորձում ենք հետևել ճաշացանկի թարմացմանը, սակայն գները և տեսականին կարող են փոքր-ինչ տարբերվել տեղում:
Երևան, Արամի փ․, 42/1
12:00–22:00
+374 91-846-043